amager


Amager-banden

Amager-bandens bedsteforældre består af de fire slægter Petersen, Jensen, Villumsen og Jensen. Petersen er en "ægte" københavnske slægt i flere generationer, mens de øvrige alle stammer fra Sjællands landbefolkning. Går vi en generation længere tilbage, kommer der Lange, Larsen, Rasmussen og Jacobsen til. Stadig fra den sjællandske landbefolkning bortset fra Lange, som stammer fra en håndværkerfamilie i Kerteminde. Lange-slægten stammer dog oprindeligt fra Hessen i Tyskland.

Petersen Lange Jensen Larsen Willumsen Rasmussen Jensen Jacobsen
Petersen Jensen Villumsen Jensen
Petersen Villumsen
Amager Banden

Amager-banden

Amager-bandens anetavler
Anetavler for Petersen, Jensen, Villumsen og Jensen slægterne

Lange slægten

Hans Daniel Langes efterkommere
Hans Daniel Lange og Anna Veronica Seilingen er de ældst kendte i denne Lange-slægt

Wilhelm Lange og Mette Marie Hansens efterkommere (under udarbejdelse)
Wilhelm og Mette Marie Lange fik elleve børn og en stor efterslægt, som også min familie tilhører

Wilhelm Lange og Mette Marie Hansens børn (under udarbejdelse)
Hvordan gik det Wilhelm og Mette Maries 11 børn

Hans Henrik Lange
Hans Henrik Lange bosatte sig som maler i Kerteminde, blev gift med Katrine Marie Jørgensen og fik 10 børn

Hans Henrik Lange og Trine Marie Jørgensens efterslægt (under udarbejdelse)
Hans Henrik Lange og Trine Marie Jørgensen fik 10 børn og en stor efterslægt

Marius Christian Henning Lange
Marius Lange blev gift med Erngine Thomsen og bosatte sig i Mesinge som malermester

Dagmar Ingeborg Lange
Marius datter Dagmar blev gift smeden Mads Peter Christian Madsen. Mads blev ansat på elektricitetsværket i Kerteminde og var meget aktiv i Arbejder Sangkors arbejdet på Fyn

Egon Madsen
Egon Madsen - Den Danske Gigli - fik et spændende liv som sanger og parodist. I 1987 skrev han sine erindringer, som kan læses her

Barbara Regina Lange og Johan Conrad Clermonds efterkommere (under udarbejdelse)
Barbara og Johan bosatte sig i Haderslev og fik i alt seks børn, hvoraf kun de tre overlevede. Alligevel fik de en temmelig stor efterslægt.

Villumsen slægten

Willum Larsens efterkommere (under udarbejdelse)
Willum Larsen var musiker og boede hele sit liv i Vindinge ved Roskilde. Han gav navn til Villumsen slægten

 home amager usa

amagerpige
Nationaldragt Amager

amagerdreng
Nationaldragt Amager
kontakt