Familiens aner er karakteriseret ved, at de hovedsageligt består af personer med efternavne, der ender på -sen og alle er øboere i adskillige generationer. Familiens knudepunkter er de to små øer Ærø og Amager. Den amagerkanske gren stammer dog, bortset fra en enkelt ærkekøbenhavnsk kvist, hovedsageligt af indvandrere fra det øvrige Sjælland. Familien har dog tråde ud til andre af de danske øer, Fyn, Lolland, Falster. I nyere tid har familien også bredt sig til Jylland og indtaget store dele af USA, men det har tilsyneladende været en livsnødvendighed for familien i mange generationer, at have hav i nærheden af bopælen.
Ærø er en af øerne i det sydfynske øhav syd for Fyn.Øen er 30 km lang og 8 km på det bredeste sted. Der bor omkring 6.700 mennesker fast på øen, men befolkningstallet vokser betragteligt i sommerperioden.Der er tre større byer på Øen: købstaden Ærøskøbing, skipperbyen Marstal og fiskerbyen Søby.Øen hørte tidligere til hertugdømmerne og var delt mellem de slesviske hertuger, som havde øen i len eller pant fra kongen. I 1748 blev øen samlet under den danske konge, men stadig som en del af hertugdømmet. Først ved tabet af Sønderjylland i 1864, blev øen en del af kongeriget Danmark. Hovedbeskæftigelsen på øen var og er landbrug, søfart og handel. Søfarten har betydet, at de ærøske søfolk gennem tiderne har været rundt over hele verden, og landbruget har genereret en ret stor udvandring dels til Fyn og Als, men også i stor udstrækning til USA. Muligheden for at få "fod under eget bord" i landbruget har været stærkt begrænset på så lille ø, så eneste mulighed har været at søge væk fra øen. Det er ikke en helt grundløs påstand, at ærøboere er som gråspurve; de findes over hele verden!

Besøg Ærøklanen >>

Amager er en ø beliggende lige syd for København og med flere broer så tæt forbundet med byen, at mange glemmer, at Amager er en ø. Amager er kun en smule større end Ærø, men med en befolkning på 171.200 er den noget tættere bebygget end Ærø. Christian den 2 inviterede i 1541 hollændere til at slå sig ned på den sydlige del af øen, så de kunne forsyne hoffet og det finere borgerskab med friske grøntsager. Herudover har Amager været brugt til deponere Københavns natrenovation og affald på, heraf det lidet smigrende navn Lorteøen. Bortset fra efterkommere af de hollandske bønder og de få fiskerfamilier i Dragør, består Amagers befolkning af udflyttere fra det overbefolkede København. Det var nok primært de mennesker der, fra resten af Sjælland, Lolland og Falster, søgte lykken i København, der endte på Amager eller andre af omegnens ubebyggede områder. Det er i virkeligheden meget få indbyggere i København, der er "ægte" københavnere. De fleste familier har kun været "Københavnere" i 2 - 3 generationer

Besøg Amagerbanden >>

neander Helt tilbage til neanderthalerne kan jeg ikke føre slægten, men tilbage til 1700-tallet er jeg da kommet for enkelte grene af stamtræet.

Bortset fra det er hun da sød, den lille neanderthalerpige fra Moesgaards udstilling.

Har du tilføjelser, rettelser eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på:

wings