Lillestranden
Hans Henrik Lange og Trine Marie Jørgensen

dåb

Hans Henrik Lange bliver født den 20. februar 1822 på Klingenberg, den centrale del af Odense, og hjemmedøbt fire dage efter, den 24. februar. Om han var født for tidligt eller bare var skravlet vides ikke, men han blev først dåbskonfirmeret i Sct. Knuds Kirke den 25. februar 1824, altså to år efter. Hjemmedåb blev meget brugt, hvis der var den mindste risiko for, at barnet kunne risikere at dø inden dåben i kirken. Forældrene kunne rent faktisk blive straffet, hvis et barn døde uden at være døbt.

Efter konfirmationen i Sct. Knuds Kirke den 10. april 1836, med karaktererne "Meget gode Kundskaber og meget god Opførsel", bliver Hans Henrik sat i lære som maler ved malermester Rasmus Claudi, som boede på Gravene i Odense. Som det var sædvanligt på den tid, boede lærlingene, og ofte også ugifte svende, ved mester og fik kost og logi som en del af lønnen. Ved folketællingen i 1840 har malermester Claudi en ugift svend og tre læredrenge boende, foruden sin egen familie. Den ene af læredrengene var Hans Henrik.

Efter læretiden i Odense blev Hans Henrik ansat som malersvend ved malermester Rudolf Maiborg i Kerteminde. Når læretiden var overstået, var det sædvanen, at den nyudlærte svend prøvede kræfter andre steder end der, hvor han havde stået i lære. En del søgte til byerne i nærheden, mens andre tog på valsen og rejste rundt i hele Europa. Hans Henrik tog altså til Kerteminde, og ved folketællingen i 1845 bor han hos Maiborg sammen med en anden ugift svend og en læredreng, og mesters familie.

I Kerteminde møder han Trine Marie Jørgensen. Trine er fra Kerteminde, født den 14. oktober 1828 og døbt den 18. november samme år i Sct. Laurenti Kirke i Kerteminde. Trine var datter af daglejer Jørgen Christensen og Ane Catrine Herlev. Efter sin konfirmation den 23. april 1843, bliver hun sendt ud for at tjene, som sædvanen var. Ved folketællingen 1845 er hun tjenestepige hos småhandlende Erik Larsen og hustru i Langegade i Kerteminde.

Vestergade
Vestergade Kerteminde
Hans Henrik og Trine Marie gifter sig den 2. juni 1848 i Sct. Laurenti Kirke, og allerede 3. november samme år får de deres første barn, datteren Theodora Wilhelmine Marie Lange.De slår sig ned i Vestergade, hvor de bor til Hans Henrik dør i 1877. Hans Henrik etablerer sig som malermester i byen, og ved folketællingen i 1850, har han en svend og en lærling boende. Ved de efterfølgende folketællinger, har han ikke svende eller lærlinge boende. Om det skyldes mangel på arbejde eller mangel på plads efterhånden som børneflokken voksede, vides ikke. Hans Henrik og Trine Marie får i alt ti børn, fire piger og seks drenge.

I foråret 1877 pådrager Hans Henrik sig en lungebetændelse, en sygdom man dengang ikke havde nogen effektive midler mod. Penicillin blev først opdaget i 1928. Lungebetændelse var derfor ofte en sygdom med dødelig udgang. Hans Henrik dør den 16. marts 1877 af sin lungebetændelse, og bliver begravet den 22. marts fra Sct. Laurenti Kirke.

Fattiggården
Fattiggården i Langegade 111
Efter Hans Henriks død har Trine Marie svært ved at klare dagen og vejen for hende og børnene, hvoraf flere stadig bor hjemme, så hun må flytte fra huset i Vestergade og flytte ind på fattiggården i Langegade. Her bor hun ved folketællingen både i 1880 og 1890, i 1880 sammen med syv af børnene, i 1890 sammen med to voksne drenge, som ernærer sig som sømænd.
I 1901 er hun flyttet tilbage til Vestergade, hvor hendes yngste søn Josef Erhard har etableret sig som malermester i huset nummer 24. Her bliver hun boende til sin død.

Trine Marie Jørgensen dør den 5 december 1908 og bliver begravet den 11. december fra Sct. Laurenti Kirke.

Hans Henrik og Trine Maries ti børn blev alle voksne, og klarede sig godt. Tre af drengene gik i deres fars fodspor og blev malermestre, den ene godt nok efter en omvej som sømand og hovmester. Kerteminde har en lang tradition for søfart og fiskeri, og tre af drengene blev da også søfolk og to af pigerne blev gift med fiskere/sømænd.
De blev ikke alle i Kerteminde og omegn. Nogle flyttede til København, mens andre prøvede lykken i USA. En blev derovre mens en anden vendte tilbage til Kerteminde.


Herunder en kortfattet oversigt over, hvordan det gik Hans Henriks og Trine Maries børn:

Hans Henrik Lange og Trine Marie Jørgensens børn:

Klingenbjerg
Klingenberg med Sct. Knuds Kirke 1810


Familierelation:

Hans Daniel Lange
I
Wilhelm Lange
(1713-1797)
I
August Lange
(1752-1811)
I
Wilhelm Lange
(1776-1841)
I
Hans Henrik Lange
(1822-1877)
I
Marie Hanne Lange
(1865-1946)
I
Marius Peter Petersen
(1888-1964)
I
Petersen
I
Claus Bo Petersen

 

fattiggården
Fattiggården i Langegade 111 år 2010

Vestergade 24
Vestergade 24 i 2009

fiskekutter Theodora Wilhelmine Marie Lange (1848 - )

Theodora Wilhelmine bliver født den 3. november 1848 i Kerteminde og bliver døbt i Sct. Laurenti Kirke den 19. marts 1849. Hun bliver konfirmeret samme sted den 12. april 1863. Hun er sikkert sendt ud at tjene efter konfirmationen. Hvor hun har tjent vides ikke for nærværende, men i 1875 møder hun karetmagersvenden Christian Peter Georg Føntz fra Odense, og med ham får hun datteren Fentzine Lange den 6. jan 1876. De bliver aldrig gift, og i 1880 gifter Theodora sig med fisker Ivar Christian Gommesen, også fra Kerteminde. Sammen får de syv børn, tre drenge og fire piger.
En periode har de boet på Falster og drevet fiskeri derfra, idet tre af deres døtre er født her i 1884, 1887 og 1889. I 1891 er de tilbage i kerteminde igen.
Fiskeriet kunne være et hårdt og farligt liv, men det afholdt ikke et par af sønnerne fra selv at blive fiskere/sømænd.
I 1912 drukner Iver Christian Gommesen i Storebælt under en fisketur.
Theodora klarer sig, blandt andet fordi flere af hendes voksne børn er ugifte og bor hos hende og bidrager til familiens underhold. Theodora Wilhelmine dør efter 1930, præcis hvornår vides ikke endnu.
malerbøtter Marius Christian Henning Lange (1851 - 1930)

Marius Christian Henning Lange blev født den 13. juni 1851 i Kerteminde og bliver døbt i Sct. laurenti kirke den 24. oktober samme år. Efter konfirmationen blev han sat i lære som maler, muligvis hos sin far.
Den 25. oktober 1872 gifter han sig med Erngine Thomsen fra Mesinge. De bosatte sig i Mesinge, hvor Marius i mange år virkede som malermester. De får i løbet af tyve år ni børn, seks piger og tre drenge.
Marius var et kreativt menneske, som malede kulisser til dilletantforestillinger i det lokale forsamlingshus, og var en efterspurgt spillemand til diverse baller. Han syslede også med malerier, selvom han ikke blev så kendt og anerkendt som sin nevø Regnar Lange.
sejlskib Benedikte Adolphine Katrine Lange (1853 - )

Benedikte Adolphine katrine Lange blev født den 3. november 1853 i Kerteminde og blev døbt i Sct. laurenti Kirke den 31. juli 1854. Samme sted konfirmeres hun den 4. april 1869. Efter konfirmationen er hun taget ud for at tjene, og i 1876 er hun i Nyborg, hvor hun den 3. december gifter sig med sømand Peter Nissen Jørgensen fra Bregninge på Ærø. De får to piger Emilie og Sidsel. I 1882 emigrerer den lille familie til USA. Der er ikke mange oplysninger om familien i USA, men i 1899 gifter Benedikte sig med Adolph Sanvant i Chicago. Adolph er født 1864 i Schweiz. De får tilsyneladende en flok børn.
Benedikte dør i Chicago den 9. juni 1924
saddel Karen Emilie Lange (1856 - )

Karen Emilie Lange blev født den 5. november 1856 i Kerteminde, og blev hjemmedøbt den 25. november samme år.
Efter konfirmationen den 7. april 1872, må hun på et eller andet tidspunkt have taget tjeneste i Kolding, hvor hun møder saddelmager Theodor Søren Gamst. De bliver gift i Sct. Laurenti Kirke i Kerteminde den 11. februar 1879.Efter brylluppet er de blevet i Kerteminde, sikkert ved hendes forældre. Karen Emilie var nemlig højgravid ved brylluppet: 13. marts samme år, føder hun deres første barn, datteren Anna Karen Hansine Gamst. Sidenhen får de yderligere fem børn, en dreng og fire piger. I 1885 flytter familien til København, hvor de slår sig ned på Vesterbro i kvarteret omkring Halmtorvet/Istedgade/Absalonsgade. Theodor Søren Gamst dør 20. juli 1906, 52 år gammel.
I 1908 rejser Karen Emilie til USA til sin søster Benedikte og svoger Adolph Sanvant i Chicago. I USA bliver hun gift med Hans Johnson, og da han dør i 1920, vender hun hjem til Kerteminde, hvor hun den 14. september 1924 gifter sig med fisker og enkemand Claus Hansen Thygesen i Drigstrup Kirke
anonym Carl Sophus Lorentzen Lange (1858 - )

Carl Sophus Lorentsen Lange optræder alene i folketællingen 1860 i Kerteminde, hvor han er opført som søn af Hans Henrik og Trine Marie Lange. Det har ikke været muligt at finde hans fødsel/dåb eller tilstedeværelse i andre folketællinger.
Han er måske en slægtning, de har taget til sig. Ved folketællingen i 1860 bor Trine Maries ugifte søster Jensine Jørgensen hos dem, og det kan være hendes søn.
steamer Victor Lange (1859 - 1931)

Victor Lange blev født den 15. maj 1859 i Kerteminde og blev døbt 10. august 1860 i Sct. Laurenti Kirke og blev konfirmeret samme sted den 25. oktober 1873 med karakteren godt i kundskab og meget godt i opførsel.
Efter konfirmationen har han sikkert taget hyre som dæksdreng og har gennem årene arbejdet sig op indenfor søfarten. Da han den 7. november 1886 gifter sig med Hanne Marie Andersen i Sct. Johannes Kirke på Nørrebro i København, er han anført som hovmester på et dampskib, det vil sige leder af tjenerne i skibets restaurant.
Inden ægteskabet med Hanne Marie har hun født parrets eneste barn Hanne Viktoria Marie Lange den 13. juli 1886.
Om det er datterens fødsel der har fået ham til at gå i land vides ikke, men i Politiets Registerblade er han i 1892 anført som malersvend. Han har sikkert i drenge- og ungdomsårene lært et og andet af sin far, og samtidig har han sin bror Josef Erhard, som er udlært malersvend, boende. På et tidspunkt flytter Victor og Hanne til Brønshøj, hvor de bor til deres død. Hanne Marie dør den 20. november 1925, og Victor den 28. december 1931
sejlskib Jørgen Robert Louis Lange (1862 - 1892)

Jørgen Robert Louis Lange blev født den 24. december 1862 og døbt i Sct.laurenti Kirke i Kerteminde den 26. maj 1863.
Efter konfirmationen den 8. april 1877, er han stået til søs, formentlig som dæksdreng. Senere er han blevet jungmand, letmatros og matros. Både ved folketællingen i 1880 og 1890, har han adresse hos moderen i kommunens fattiggård Langegade 111.
I 1892 forliser det skib han er forhyret på ved en sejlads i Nordsøen, og han drukner. Desværre starter Dansk Søulykke Register først i 1893, så det vides ikke hvilket skib og under hvilke omstændigheder forliset skete.
murværk
Marie Hanne Lange (1865 - 1946)

Marie Hanne Lange blev født den 2. april 1865 og døbt den 16. juli 1865 i Sct. Laurenti Kirke i Kerteminde. Efter sin konfirmation den 5. oktober 1879 med et godt i kundskab og mg i opførsel, er hun kommet ud at tjene.Ved folketællingen i 1880, bor hun dog stadig ved moderen i Langegade 111. På et tidspunkt er hun søgt til København. På det tidspunkt boede både hendes søster Karen Emilie og bror Victor i København. I København møder hun murer Albert Villiam Petersen, som hun får to drenge med inden de gifter sig. Albert William i 1887 og min farfar Marius Peter i 1888. Marie Hanne og Albert Villiam gifter sig den 22. september 1889 i Sct. Johannes Kirke på Nørrebro i København. I starten af deres ægteskab bor de på Nørrebro, men siden flytter de til en villa på Klintemarken i Søborg, hvor de bor til deres død. Marie og Albert får i alt ni børn, fem drenge og fire piger. Albert dør den 10. marts 1942 og Marie Hanne den 5. februar 1946. De er begge begravet på Gladsaxe Kirkegård.
fiskerbåd Hans Vilhelm Lange (1868 - )

Hans Vilhelm Lange er født den 5. april 1868 og døbt den 8. juni 1868 i Sct. Laurenti Kirke i Kerteminde. Efter konfirmationen, som blev udsat otte dage på grund af præstens sygdom, er han, som flere af sine brødre, stået til søs, formentlig som dæksdreng, yngste mand om bord. Ved folketællingen i 1890 er han anført som sømand, og har adresse hos sin mor i Langegade 111. Almindeligvis blev skibene lagt op for vinteren, når de om efteråret vendte hjem til byen efter et eller flere år på havet. I løbet af vinteren blev skibet gjort klar til næste års togt, og i mellemtiden havde søfolkene tid til at passe familien og hvile lidt ud efter måske flere års togt på de store have. I vinteren 1888/89 har Hans Vilhelm åbenbart haft tid til at interessere sig en del for pigen Anne Dorthea Ottesen, for den 17. oktober 1889 føder hun drengen Hans Marius, hvor han bliver udlagt som barnefader. Der har åbenbart været noget om snakken, for den 24. marts 1891 bliver Hans Vilhelm og Anne Dorthea gift i Sct. Laurenti Kirke i Kerteminde. Hans Vilhelm går i land, og ernærer sig siden som fisker fra Kerteminde. De fik yderligere to døtre, Rigmor og Anna. Anne Dorthea dør den 28. december 1912, og den 17. november 1914 gifter Hans Vilhelm sig med Thora marie Christiansen. De får tilsyneladende ingen børn sammen.
skilt maler Josef Erhard Lange (1870 - )

Josef Erhard Lange bliver født den 12. december 1870 og bliver hjemmedøbt den 30. december samme år. Han bliver konfirmeret den 12. april 1885 med middelmådige karakterer for både kundskaber og opførsel (g + mg).
Efter konfirmationen går han i lære som maler hos malermester Rasmus Jensen, som er nabo til fattighuset i Langegade 111, hvor Erhard bor med sin mor og flere søskende. I 1892 bor han i København hos sin bror Victor og arbejder sammen med Victor som malersvend. Josef bliver ikke i København, og den 31. juli 1896 gifter han sig med Anne Marie Kirstine Christensen i Sct. Laurinti Kirke. Anne Marie var datter af fisker Rasmus Christensen og Caroline Clausine Johansen.
Josef etablerer sig som malermester i Kerteminde, og Josef og Anne Marie bosætter sig i Vestergade 24, hvor også Josefs mor, Trine Marie får bopæl til sin død.
Josef og Anne Marie får tre børn, sønnen Hans Regnar og døtrene Gudrun og Josefine.
Sønnen bliver senere kendt og anerkendt som én af Fynbomalerne, "Lillestrandens Maler", Regnar Lange

kontakt