Forside Nyheder Klanen Kastrup Skole Slægten Ærø-klanen

Efterkommere af Hans Knudsen og Maren Clausdatter (generation 1)

Oversigt over Hans Knudsens og Maren Clausdatters efterkommere, som jeg kender dem indtil nu. Personerne med blå skrift er efterkommere, som lever i USA.
Som det ses, er oversigten uden tvivl meget mangelfuld. Der mangler givet vis personer og også mange data mangler (fødsels-, vielses- og dødsår og steder)
Kan du supplere oversigten med personer eller andre oplysninger, hører jeg meget gerne fra dig.

Før 1800 var den almindelige skik ved navngivning, at børnene fik faderens fornavn efterfulgt af -sen eller -datter. Knud Hansens børn fik således efternavnet Knudsen eller Knudsdatter. Det var desuden en fast regel, at ældste søn blev opkaldt efter farfaderen, så derfor gik navnene på skift gennem generationerne. Næstældste søn skulle så opkaldes efter morfaderen, ældste datter efter mormoderen, næstældste efter farmoderen. Herefter blev børnene opkaldt efter andre slægtninge, man havde et nært forhold til.

I 1828 besluttede kongen, at det var noget rod, at der ikke blev brugt faste slægtsnavne, og befalede derfor, at alle skulle antage et sådant. Det måtte gerne være det patronym, der for tiden blev brugt i familien, men alle, både sønner og døtre, skulle antage det samme slægtsnavn, det vil sige -sen i stedet for -datter.

Ordningen var allerede 1771 indført i hertugdømmerne af Christian VII på forslag af Struense og og da Ærø på den tid hørte til hertugdømmerne, galdt ordningen også her. På Ærø som andre steder, hvor ordningen blev indført, varede det dog et stykke tid, inden den fik virkning, men på Ærø dor hurtigere end andre egne af Danmark, hvor man i mange år efter så stort på kongens lov.

Når jeg har valgt at starte med denne Hans Knudsen, er det fordi, han er den første Knudsen, der har navnet som fast slægts- eller familienavn. Hans far hed Knud Hansen, hans farfar hed Hans Knudsen og hans oldefar Knud Ditlevsen, så han er ikke den første i slægten, der hed Knudsen, men han er den første, der har Knudsen som slægtsnavn.

Skriv til: webmaster@aabakken.dk

Generation 2

Generation 3

Generation 4

Generation 5

Generation 6

Generation 7

Knud Knudsen
(1812 - 1864)
Inger Albertsen
(1817 - )
Maren Knudsen
(1841 - )
       
Anne Christine Knudsen
(1847 - 1929)
Friedrich Robert Storl
(1840 - )
       
Anne Christine Knudsen
(1847 - 1929)
Peter Nepchen
(1862 - 1920)
       

Hans Knudsen
(1851 - )
Thora Elisabeth Hansen
(1853 - 1929)

Knud Frederik Knudsen
(1877 - )
Anne Margrethe Jensen
(1877 - )

Marga Elisabeth Knudsen
(1901 - )
   
Thora Marie Knudsen
(1902 - )
Carl Nicolai Petersen
(1902 - )
   
Hans Knudsen
(1903 - )
   
Hans Jean Albrecht Knudsen
(1878 - )
Christiane Nicoline Marie Mogensen
(1880 - )
Thora Elisabeth Knudsen
(1902 - )
   
Hans Søren Knudsen
(1905 - )
   
Maren Christine Knudsen
(1907 - )
   
Inger Elisabeth Knudsen
(1881 - )
Dominicus Hansen
( - )
Hans Hansen
(1904 - )
   
Matthias Hansen
(1906 - )
   
Eleonora Elisabeth Knudsen
(1886 - 1964)
Pietro Fransesco de Lorenzi
(1874 - 1944)
Carlo de Lorenzi
(1906 - 1975)
Louise Marichen Schrøder
(1908 - 1989)
Lisa Leonora de Lorenzi
(1935 - )
 
Carlo Francesco de Lorenzi
(1939 - )
 
Horst Gynther de Lorenzi
(1941 - )
 
Willy de Lorenzi
(1908 - 1980)
Anna Marie Nielsen
(1914 - 1989)
Flemming de Lorenzi
(1943 - )
Mariann Beermann
( - )
Anne Marie de Lorenzi
Helene Louise de Lorenzi
Juliane Elisabeth de Lorenzi
Anne Grethe de Lorenzi
(1948 - )
Søren Kirk
(1947 - )
Katrine Kirk
(1980 - )
Julie Kirk
(1986 - )
Heinrich Hans de Lorenzi
(1914 - 1973)
Aase Elisabeth Schleimann
(1917 - 1985)
Marianne de Lorenzi
(1944 - 1988)
Thomas de Lorenzi
(1968 - )
Vibeke de Lorenzi
(1969 - )
Maren Marie Dorothea Knudsen
(1891 - )
     
Anna Katharina Marie Knudsen
(1892 - )
     

Claus Hansen Knudsen
(1824 - 1873)
Maren Jørgensen
(1837 - 1903)

Hans Knudsen
(1859 - 1927)
Maren Lauritsen
(1860 - 1944)

Maren Knudsen
(1888 - 1908)

     
Elisabet Knudsen
(1890 - 1981)
Claus Hansen Petersen
(1891 - 1962)

Se note senere!

Martha Elisabeth Petersen
(1922 - 2007)
Jørgen Peter Petersen
(1918 - )
Finn Petersen
(1947 - )
 
Lilli Marie Petersen
(1923 - )
Svend Aage Lars Ditlev Jensen
(1918 - 1962)
Lissi Solvejg Jensen
(1943 - )
 
Gerda Jensen
(1946 - )
 
Klara Jensine Jensen
(1949 - )
Palle Andersen
( - )
 
Klaus Hansen Knudsen
(1896 - 1933)
     
Laurits Hansen Knudsen
(1901 - 1933)
     
Jørgen Jørgensen Knudsen
(1861 - 1945)
Anne Marie Jacobsen
(1859 - 1893)
Maren Knudsen
(1889 - 1973)
Jens Albertsen Jensen
(1890 - 1937)
Ane Marie Jensen
(1911 - 1968)
Alfred Marius Petersen
(1901 - 1974)
Klara Petersen
(1931 - )
Bent Marius Dreyer
(1931 - )
Jørn Steen Dreyer
(1955 - )
Anne Marie Albertsen
(1954 - )
Keld Dreyer
(1958 - )
Lisbeth Kristensen
(1960 - )
Hanne Dreyer
(1962 - )
Steffen Petersen
( - )
Bodil Kristine Petersen
(1931 - 1996)
Laurits Graversen Christensen
(1930 - )
Lis Christensen
(1955 - )
Jan Gebhard Petersen
( - )
Bente Christensen
(1960 - )
Jørgen Andersen
( - )
Marna Petersen
(1932 - )
Sigvard Rasmussen
(1916 - )
Kirsten Merete Rasmussen
(1955 - 2008)
Carlo Andersen
( - )
Stina Dillon Rasmussen
(1957 - )
Torben Jørgensen
( - )
Jørgen Petersen
(1934 - )
Anni Hansen
( - )
John Petersen
(1952 - )
Heidi Lundsgaard
( - )
Anne Marie Petersen
( - )
Poul Petersen
(1952 - )
Karen Grethe Rasmussen
(1955 - )
Peter Petersen
(1978 - )
Jørgen Petersen
(1981 - )
Alma Marie Jensen
(1912 - )
Gunnar Jensen
(1944 - 1985)
Jytte Skjærbæk Rasmussen
(1949 - )
Lotte Skjærbæk
(1972 - )
Mette Skjærbæk Jensen
(1974 - )
Kenneth Skjærbæk Jensen
(1979 - 2009)
Albert Jensen
(1914 - 1947)
   
Jørgine Katrine Jensen
(1918 - 1970)
Jens Johannes Fuglsang Jensen
(1901 - )
Jenny Alberta Jensen
(1938 - )
 
Henry Arthur Fuglsang Jensen
(1939 - )
 

Cecilie Kathrine Knudsen
(1890 - 1963)
Rasmus Hansen
(1882 - 1970)

Howard Hansen
(1913 - 1916)
   
Leonard H. Hansen
(1914 - 1997)
Hansine Pedersen
(1930 - )
Karen Elizabeth Hansen
(1959 - )
Peter Southwick
( - )
Ashley Hansine Southwick
(1988 - )
Ryan Eric Southwick
(1990 - )
Ike Leonard Hansen
(1960 - )
Maria Murphy
( - )
Holly May Hansen
(1996 - )
Ethel Cecilie Hansen
(1915 - 2002)
Lee Stanley Martinell
(1909 - 1983)
Byron Lee Martinell
(1944 - )
Kathleen E. Perry
( - )

Jonathan Lee Martinell
( - )

Janice Marie Martinell
(1947 - 2002)
 
Carol Joy Martinell
(1947 - )
Donald Cress
( - )
Kevin Eugene Cress
(1976 - )
Mary Ann Cress
(1979 - )
Scott Cress
(1981 - )
Max Ryan Cress
(1981 - )
Allan Craig Martinell
(1950 - )
Yvonne Lee Maberry
( - )
Heath Erik Martinell
(1977 - )
Carlen Christine Martinell
(1979 - )
Kristen Amber Martinell
(1982 - )
Howard Rasmus Hansen
(1917 - 1958)
Martha Gilman
(1922 - )
Poul Myron Hansen
(1947 - )
Jay Lynne Dennis
( - )
Jon Howard Hansen
(1972 - )
Jody Jean Hansen
(1973 - )
Eric Ras Hansen
(1977 - )
Anna Belle Hansen
(1948 - )
Peter A. Gaasch
( - )
Jennifer Anne Gaasch
(1974 - )
Ryan Peter Gaasch
(1977 - )
Irene Martha Hansen
(1951 - )
Bruce Peters
( - )
 
Fred Arthur Hansen
(1919 - 2004)
Patricia Ann Daugharty
(1920 - 2004)
Max Arthur Hansen
(1949 - )
Patricia M. Michell
( - )
 
Ross Leonard Hansen
(1952 - )
Sandra Lee Sweeney
(1951 - )
Travis John Hansen
(1976 - )
Peter Arthur Hansen
(1978 - )
Jay Thomas Hansen
(1957 - )
Sue Lynn Tash
(1961 - )
Joshua Thomas Hansen
(1987 - )
Cecelia Lynn Hansen
(1990 - )
Mary Kay Hansen
(1959 - )
Richard K. Kenison
( - )
Cooper Drake Kenison
(1993 - )
Nicholia Christine Kenison
(1995 - )
Garret Michael Kenison
(1997 - )
Harry Erik Hansen
(1924 - )
Jean Barck
( - )
Thomas Harold Hansen
(1957 - )
Mary Diedrick
( - )
Dedrick Thomas Hansen
(1991 - )
Stephanie Jeanette Hansen
(1993 - )
Victoria Hansen
(1997 - )
Christine Lois Hansen
(1961 - )
Leo Norman Rickertsen
( - )
Sara Jean Rickertsen
(1994 - )
Jørgen Jørgensen Knudsen
(1861 - 1945)
Anne Marie Pedersen
(1861 - 1926)
Marius Antoni Knudsen
(1899 - )
Carstensa Hansine Bjerrum
(1897 - )
     
Egidia Katrine Knudsen
(1903 - 1903)
     
Maren Knudsen
(1865 - )
Peder Pedersen
(1858 - )
Ane Johanne Pedersen
(1885 - )
Søren Peter Lindberg Jensen
(1885 - )
Peter    
Kristian Lindberg Bjerglind
(1907 - )
Gerda Vraa Nielsen
Jørn Bjerglind  
Alexander Lindberg Bjerglind
(1916 - 1975)
Ellen Elisabeth Jørgensen
(1920 - 1991)
Alice Bjerglind
(1943 - 1998)
Karsten Heinemann Jensen
(1942 - )
Niels Christian Heinemann Jensen
(1964 - )
Karsten Lindberg Bjerglind
(1945 - 1982)
Kamilla Bjerglind
(1972 - )
Martha    
Maren Pedersen
(1888 - )
Henrik Rasmussen
(1887 - )
Kristian Hansen Rasmussen
(1912 - )
   
Martha Petrea Rasmussen
(1918 - )
   
Peder Henry Rasmussen
(1921 - )
   
Claus Hansen Petersen
(1891 - )
Elisabeth Knudsen
(1890 - )

Claus og Elisabeth er fætter og kusine. Se Hans Knudsen ovenfor

   
Mads Jørgensen Petersen
(1894 - 1946)
Meda G. Thompson
(1906 - 1932)
Helen B. Petersen
(1926 - )
Philip Carden
( - )
Eileen Carden  
Verna Carden  
Richard Carden  
Leonard Carden  
Larry Carden  
Phyllis Carden  
Marcia Carden  
Jerald Petersen
(1928 - )
Anne
( - )
Keith Petersen  
Francine Petersen  
Mads Jørgensen Petersen
(1894 - 1946)
Clara Eva Jasmer
(1913 - 1992)
Leonard Eugene Petersen
(1936 - 2001)
Nancy Mills
( - )
Kevin Petersen  
Chris Petersen  
Doug Petersen  
Kenneth Petersen
(1937 - )
Marcia Kuoppala
( - )
Steven Petersen  
Kenneth Petersen  
Sherri Petersen  
Cara Petersen  
Richard Alvin Petersen
(1942 - )
Harriet Bowden
( - )
Daniel Petersen
( - )
 
Michael Kirk Petersen
( - )
 
Anne Marie Jakobine Petersen
(1897 - )
Claus Peter Clausen
(1880 - )
Tekla Clausen
(1920 - )
Emil Valdemar Hansen
(1914 - )
   
Karla Clausen
(1922 - )
Karlo Vilfred Sørensen
(1917 - 1987)
Børge Kirk Sørensen
(1941 - )
Vivi Anderson
Jan Sørensen
Trine Sørensen
Erling Kirk Sørensen
(1943 - )
Jette Jørgensen
Marianne Sørensen
Allan Sørensen
Knud Kirk Sørensen
(1948 - )
Margith Andersen
Randi Sørensen
Conny Sørensen
Ane Katrine Clausen
(1924 - )
Albert Josefsen
Peter Albert Josefsen  
Anna Clausen
(1926 - )
Ejnar Hansen
Jens Carl Hansen  
Katrine Nielsine Marie Petersen
(1897 - )
Rasmus Jensen
Elly Jensen    
Maren Jensen
Svend Jensen
   
Petra Mary Petersen
(1902 - )
John Simonsen
( - )
Jack Simonsen    
Viola Simonsen
Earl English
   
Rasmus Eriksen Knudsen
(1868 - )
Karen Christiansen
(1867 - )
       
Johan Jørgensen Knudsen
(1870 - 1956)
Christense Marie Eriksen
(1881 - 1924)

Martha Kristense Maria Knudsen
(1901 - 1998)
Peter Egidius Kastrup
(1899 - 1977)

     
Johannes Knudsen
(1908 - 1979)
Karla Kristine Kristensen
(1910 - 2003)
Johanne Knudsen
(1827 - 1848)
Hans Nielsen Knudsen
(1814 - 1880)
Johanne Knudsen
(1848 - 1849)
       
Jens Hansen Ditlevsen Knudsen
(1832 - 1871)
Maren Eriksdatter
(1835 - )
Maren Knudsen
(1858 - )
       
Erik Hansen Knudsen
(1861 - )
       
Sidsel Marie Knudsen
(1863 - 1870)
       
Hans Knudsen
(1867 - 1870)
       
Hans Knudsen
(1870 - 1871)