Kastrup Skole

Jeg gik i skole i mange år!

I foråret 1956 skulle jeg indskrives i skolen, så jeg kunne begynde efter sommerferien . Da vi, på det tidspunkt, stadig boede i Holmbladsgade, blev jeg indskrevet i Østriggades Skole.
Imidlertid flyttede vi inden skoleårets start til Kastrup, hvorfor jeg i august 1956 startede i 1. klasse på Kastrup Skole.
Jeg startede i den gamle tyskerbarak, hvor de små klasser gik, og min klasselærer var frk. Bergmann. Først mange år senere, har jeg fundet ud af, at hun også havde et fornavn: Meta.
Hun var bestemt og forlangte ro og orden, men, som jeg husker hende, var hun det elskeligste menneske. Vi holdt alle meget af hende, og det var en sorg, da vi efter femte klasse måtte sige farvel til hende.

1. a Kastrup Skole 1956

Efter femte klasse skulle vi vurderes, om vi var bogligt eller praktisk egnede, og klasserne blev delt i 6. boglig og 6. almen. Jeg blev vejet og åbenbart fundet egnet til at fortsætte i 6. boglig. Her fik vi ny klasselærer Jørgen Nielsen, Nakke kaldet. Han var streng, men, når man nu selv har prøvet at være lærer, ganske fornuftig.

VIa kastrup Skole 1961

Efter 7. klasse skulle vi endnu en gang vurderes. Var vi egnede til at komme i realen, eller skulle vi fortsætte i almen. Endnu en gang lykkedes det mig at snige mig blandt de bedste, så august 1963 startede jeg i I. real, stadig med Jørgen Nielsen som klasselærer.

I. real Kastrup Skole 1963

I 1966 lykkedes bestræbelserne på at få en realeksamen, og jeg fik lejlighed til, som traditionen byder, at kyle flødekarameller og vandfyldte baloner i hovedet på alle ungerne nedenfor klasselokalet.

1966

Efter afslutningen af skolegangen på Kastrup Skole, arbejdede jeg et år ved Udlands Pakkepost, og startede efterfølgende på Blågaard Semenarium i Brønshøj. Her afsluttede jeg HF i 1969, hvorefter mormor tog over og vi flyttede til Svendborg

Blågård Seminarium

Fra 1. klasse i tyskerbarakken

barakken

Barakken i årene før den blev revet ned

barakkerne

Lokumsdøren

1956

1961

1963

1966

1968

As times goes by!!!

morfars_ram@aabakken.dk