Peder Lykke Centret

Peder Lykke Centret

Min mormor flyttede i 1971 fra Chr. Svendsensgade til en ældrebolig på Peder Lykke Centret, først på 5 sal, siden i 1974 på 7. sal. Her var trygge rammer, cafeteria, aktiviteter, og selv op man skulle være selvhjulpen i ældreboligerne, var der hjælp at få, hvis behovet opstod.
Selv om mormor fik væsentligt længere til sin nyttehave, havde hun den i mange år efter flytningen. Hun cyklede frem og tilbage, og på hjemturen var cyklen ofte læsset med høsten fra haven. Da hun er født i 1904, har hun taget den tur længe efter hun fyldte 70!

Cykelturen

Samtidig med at mormor boede på Peder Lykke Centret, boede også mon farmor der. Jeg tror hun egentlig er flyttet ind tidligere end mormor, kort tid efter min farfar døde i 1964. Det er nor der mormor har set de muligheder for social kontakt og beskæftigelse Peder Lykke Centret kunne give, og som hun givet har manglet.
Farmor (lille olde) boede på 12. etage, og når hun stod på altanen og skulle vinke farvel, kunne vi højst se en lille hånd over rækværket.

Peder Lykke Centret

Peder Lykke Centret set fra oven. Den høje bygning indeholder ældreboliger, både til enlige og par, hvor man skal være selvhjulpen.
Den firkantede bagved til venstre er plejeboliger, hvor farmor (lille olde) blev flyttet over, da hun ikke længere var selvhjulpen. Her døde hun i 1981.
Mormor (store olde) blev boende i ældreboligen på 7. etage, til hun døde der i 1991.
Den lave bygning til højre bag højhuset er fællesfaciliteter og aktivitetscenter.

Logo

Peder Lykke Centrets logo

Peder Lykke Centret

Pedr Lykke Centrets ældreboligblok, hvor mormor boede på 5. og 7. sal. Farmor boede på 12. etage

Lejekontrakt

Mormors lejekontrak på den etværelses lejlighed på 7. etage.

morfars_ram@aabakken.dk