mormors kolonihavehus

Mormors kolonihavehus

Min mormor, Laura Emilie født Jensen, kom fra landet og elskede at dyrke sine egne grøntsager. Hun kunne lide det, men det var sikkert også et kærkomment tilskud til den meget stramme økonomi, hun havde som enlig mor. Længe før der var tænkt på mig, havde hun kolonihave, hvor hun supplerede den daglige kost med friske grøntsager. Det var og er stadig almindeligt, at større byer udstykkede kommunal jord, som der ikke lige var anvendelse for, til kolonihaver. Så kunne byens beboere, der oftest boede i små lejligheder, få jord under neglene og frisk luft, samtidig med, at de fik friske grøntsager. Under og efter 2. verdenskrig, havde mormor kolonihave på Røde Mellemvej, men det var længe før jeg kom til.

kolonihave
kolonihave

På et tidspunkt udlagde kommunen et stykke jord ud for Prøvestenen til såkaldte skolehaver. Det var en tidligere losseplads, så man kan have sine tvivl om kvaliteten af de grøntsager, der blev dyrket der. Det var ret restriktive regler, der blev sat for skolehaverne. Der blev kun bygget et lille hus til opbevaring af redskaber, og der måtte ikke indrettes nogen former for bygninger, der kunne bruges til overnatning eller beboelse. Det var ellers almindeligt, at kolonihavefolket ofte boede hele sommeren i deres små huse. Her blev der anlagt fire haver med et fælles redskabshus i midten, og det var det. Der blev ansat en gartner Opstrup til at undervise og give gode råd og vejledning til skolehaveejerne. Skolehaverne er nu blevet til en haveforening og eksisterer stadig og hedder HF Sundvænget.

HF Sundvænget

Sådan så skolehaverne ud, da de blev etableret i 1958. Hvornår og hvordan momor fik sin skolehave, ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg har gravet de fleste af haverne omkring mormors lille havestykke. Når jeg kom derned, kunne mormor - trods hun var medlem af blindesamfundet - se mig, i det øjeblik, jeg trådte ind af haveforeningens port, vinkede med armene og råbte ud over hele haveforeningen:" Busser".
Når jeg så kom derop til hendes kolonihave med tilhørende skur, havde hun lovet de øvrige skolehaveejere, at Busser da gerne ville grave deres havestykke også. Som belønning fik jeg gerne en Valash

Mormors kolonihave

Hvorom alting er, må det siges, at jeg hentede mange grøntsager i mormors skolehave. Jeg har kørt mange læs kartofler, porrer, gulerødder, løg og selleri hjem på min lille Velo Solex, både til mormor, men også til os i Kastrup. Hun var dygtig og energisk, og fik utroligt meget ud af sine jordlodder. Hun kunne jo heller ikke se på, at nabohaven ikke blev benyttet, så den tog hun også under sine vinger. Jeg tror hun på et tidspunkt havde hele tre jordlodder - og jeg har gravet dem alle forår og efterår!!!

kolonihavehus

Som jeg husker de første huse i kolonihaven

kolonihavehus

De stod bare på bar mark

Valash

Min belønning for at grave det halve af Amager. Dengang var der dog ikke patentprop på flaskerne.

Mormor kolonihave

Fra Amagerbladet

Velo Solex

morfars_ram@aabakken.dk