Amagers Klondyke

Amagers Klondyke!

Op gennem slut 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, var der en stor vandring fra by til land. Københavns indbyggertal blev mangedoblet, og langt de fleste boede i små lejligheder med dårlige sanitære forhold. Der blev ikke, som i dag, udlagt grønne områder, legepladser og fællesarealer, når der blev bygget lejligheder. Hver en kvadratmeter skulle udnyttes til udlejning.

Myndighederne begyndte derfor at udstykke ledige og ubebyggede arealer til kolonihaver, haveforeninger og skolehaver, hvor de indelukkede københavnere kunne få frisk luft, jord under neglene og dyrke grøntsager til eget forbrug. Grundene blev lejet ud til rimelige beløb, men kunne til gengæld inddrages, hvis kommunen fik brug for grunden.

Det var som regel tilladt at have et mindre skur eller hus på grunden, til opbevaring af haveredskaber og så man kunne spise sin medbragte mad og lave en kop kaffe. Der måtte ikke overnattes eller tages permanent ophold, hverken kortere eller længere tid.
Overholdelse af den slags regler kræver tilsyn, og det var det småt med, så mange indrettede små sommerhuse på grundene, som blev brugt i sommerhalvåret. Det kunne ikke lade sig gøre i de meget bynære kolonihaver, men lidt udenfor bygrænserne, blev det almindeligt.

Efter krigen blev boligmanglen mere og mere udtalt i København. Mange mennesker med små indkomster, kunne kun få råd til meget dårlige boliger i den meget gamle bygningsmasse.
Derfor opstod der i de byfjerne kolonihaver, langsomt en række hjemmebyggede boliger, som - på trods af reglerne - blev benyttet som helårsboliger. De var billige, de var hjemmebyggede og de lå ude på landet med frisk luft og have omkring.
Andre steder skød der i al ubemærkethed små skure op til opbevaring af fiskegrej, redskaber eller andet, gerne udbygget med en lille krog, hvor man kunne sidde og få en kop kaffe og en lille lur, nu man var der. Inden længe var der et lille køkken, en lille stue, et soveværelse og måske et børneværelse. Alt sammen hjemmebygget af forhåndenværende materialer. Et godt eksempel på dette er Nokken i Københavns sydveskvarter.

Amager 1976

Ude på det vestlige Amager opstod der, i løbet af 1950'erne og frem, en sådant alternativ begyggelse. Mest af nød, men sikkert også, fordi man der, nogenlunde kunne passe sig selv og gøre som man ville, uden at nogen blandede sig. Da kommunen endelig opdagede, hvad der foregik, boede der så mange mennesker i alternative ulovlige bebyggelser, at det ikke ville være praktisk mulig at genhuse dem andre steder - så de fik lov til at passe sig selv. I folkemunde blev området omkring Tommerup og Nøragerminde kaldt Amagers Kondyke eller Amager vilde vesten. Det var også her Nøragermindebanden holdt til. Den blev senere til Bullshit, som senere blev udraderet af Hells Angels, blandt andet med Jønkes mord på Bullshits præsident Makrellen.

Min faster Mary og onkel Ejnar startede med en lille have på Helmond Allé 33 og et lille gult træhus, som blev lidt større hele tiden. De boede stadig i Sundby, men var der meget om ssommeren. Vi cyklede ofte derud, og haven var fyldt med frugt og bær. Senere byggede onkel Ejnar et helårshus, og de flyttede permanent derud. Da faster Mary efter Ejnars død, ville sælge huset, viste det sig, at der ikke var byggetilladelse til noget som helst, alt var stort set ulovlig op- og udført, så hun fik ikke mange penge med fra det hus.

Fasters hus

Jeg har ikke mange billeder af fasters hus, hverken af det første eller de andet, men her er et maleri, hvor min mor sidder i fasters have om sommeren, hvor hun venter min søster Marianne.
Moster Ditte og onkel Viggo har også boet i området, da Viggo læste i København. Da købte de togvogn på Emmerichs Alle, ganske tæt på, hvor faster havde sommerhus.

Togvognen


 

Nokken

Hus på Nokken

Nokken

Hygge på Nokken

Helmond Alle 33

Farfar og farmor på besøg hos fater Mary i helårshuset.

Makrellen

Makrellen, Bullshits præsident

Makrellen

Makrellen, Bullshits præsident

morfars_ram@aabakken.dk