Christen Lauritzen Eriksen
"Møllebyggeren"


Christen Lauritzen Eriksen blev født den 12. august 1840 i Vrå ved Ærøskøbing som søn af jorbruger Christen Eriksen og Kirsten Christensdatter. Hans lillebror døde som 2½ årig, så han voksede op som enebarn i familien.
Selv om han ikke var den første i familien, der hed Eriksen, var han den første, der havde navnet som fast slægtsnavn. Hans far hed Christen Eriksen fordi hans far hed Erik Lauritzen. Med navneloven af 1828 blev det bestemt, at alle skulle føre fast slægtsnavn og ikke som tidligere skiftende patronymer. Loven blev kun langsomt udbredt, og var først endeligt slået igennem i slutningen af 1800-tallet i de fjerneste landdistrikter.
Han blev konfirmeret den 4. marts 1855 i Ærøskøbing Kirke, og i modsætning til så mange andre jordbrugeres sønner, blev han sat i lære som snedker i stedet for at tjene på en af gårdene i omegnen.

Efter konfirmationen startede han som lærling hos snedkermester Lars Petersen i Marstal. Han blev udlært i juni 1859. Efter læretiden rejste han rundt et par år indtil han i 1861 giftede sig og slog sig ned i Vrå udenfor Ærøskøbing, hvor han også var født og opvokset. Herunder ses hans lærekontrakt eller svendebrev, som vi ville kalde det i dag, underskrevet af oldermanden for snedkerlauget i Svendborg.

lærekontrakt

 

Maeie

25. oktober 1861 giftede Christen sig med Marie Egidie Christine Petersen, datter af skipper og fisker Peter Jensen Walsøe Petersen og Marie Catrine Weber. Hun var født 19. maj 1842 i Ærøskøbing som femte barn i en børneflok på seks.

Hun fik i alt elleve børn og var på sine ældre dage stærkt plaget af gigt. De sidste år af sit liv, var hun sengeliggende, og havde vanskeligt ved at stå ud af sengen.

marie

 

Dagerhøj

Christen og Marie overtog i 1869 Christens fars ejendom "Dagerhøj" i Vrå udenfor Ærøskøbing. Prisen for ejendommen var en aftale om livsvarig aftægt for begge forældre. De skulle have bolig, køkkenhave, klæder, fødevarer, brændsel og en beskeden sum penge hvert år, samt en anstændig begravelse.
Ejendommens jorder var ikke store, men boniteten var god. I 1855, da ejendommen blev opmålt var den på 2 tønder og 4 skæpper jord. Der kan sidenhen være købt mere til, men det var ikke agerbruget man levede af, men Christens håndværk. Ejendommen har så givet et kærkomment tilskud til den daglige husholdning. Her ses familien samlet udenfor "Dagerhøj", formentlig i forbindelse med Christens 70-års fødselsdag i 1910. Ejendommen eksisterer endnu, men ikke i familiens besiddelse.

Bymøllen

Christen var udlært snedker, men han må tidligt have fattet interesse for det mere specialiserede arbejde med møllebyggeri. Han har i sin aktive periode, været involveret i bygningen og vedligeholdelsen af mange af Ærøs møller.

Bymøllen i Ærøskøbing kan han, selv om det nogle steder påstås, ikke have bygget. Den blev bygget i 1848, hvor han kun var otte år. Han har dog sikkert haft med vedligehold og renovering af møllen.

Ved folketællingen 1. februar 1870 er han ikke hjemme i Vrå, men bor midlertidig på vandmøllen i Bregninge Sogn.

Det siges, at da Ærøskøbing Kirke skulle have renoveret tårnet, var han den eneste der turde kravle helt op i spiret, men om det passer vides ikke. Han har dog sikkert været med ved arbejdet.

En af hans svigersønner, Rasmus Pedersen i Marstal, som egentlig var uddannet møller, lærte håndværket af sin svigerfar, og byggede blandt andet Søby Mølle. Senere flyttede han til Marstal og nedsatte sig som blokdrejer..

 

toiletstol Christen var en dygtig håndværker. Han arbejdede mest som møllebygger, men var også en særdeles dygtig snedker. Da han kone blev sengeliggende og havde vanskeligt ved at komme ud af sengen og ud i stalden på toilettet, byggede han en toiletstol med potte i til hende. Stolen står nu i vores hjem, og vidner om den kvalitet og det gode håndværk han mestrede. Stolen var oprindeligt malet/lakeret mørkebrun, men malingen var så ødelagt, at jeg valgte at fjerne den helt. toiletstol

I 1903 sælger Christen og Egidie ejendommen til sønnen Laurits Klausen Eriksen og hans hustru Sidsel Marie Clausen. De får tre børn, hvoraf sønnen Kristen Lauritsen Eriksen senere overtager Dagerhøj.
Marie Egidie dør den 26. april 1917 og møllebyggeren den 3. juli 1922.

Efterkommerne

Christen og Marie fik i alt 11 børn, 5 drenge og 6 piger.
Den ældste af børnene, Kirstine døde som 29-årig uden at være gift eller efterlade sig børn. En af sønnerne, Karl August døde som 12-årig og den yngste Rasmus var sinke og boede hjemme ved forældrene til de døde, hvorefter han boede til sin død ved broderen i Vrå.
Resten af børnene giftede sig og stiftede familie af forskellig størrelse.
Datteren Anna Kirstine og sønnen Christian Peter udvandrede til USA, og det samme gjorde tre af børnebørnene, så efterhånden er der en stor del af Eriksen-slægten, der er bosiddende i USA.
Ud over de 11 børn, har jeg indtil nu fundet 35 børnebørn, 50 oldebørn, 95 tipoldebørn, 96 tip2oldebørn og 16 tip3oldebørn. De er alle bosiddende enten i Danmark eller USA.
Marie døde den 26. april 1917 og Christen den 3. juli 1922 og overlevede dermed flere af deres børn. Ikke desto mindre blev de ophav til en stor og livskraftig familie.

Se oversigt over Christen og Maries efterkommere her: Efterkommerne

Christen og Marie
Christen og Marie

Christen og Marie fik 11 børn.
Indtil nu kender jeg 35 børnebørn, 50 oldebørn, 95 tipoldebørn, 96 tip2-oldebørn og 16 tip3-oldebørn. Kender du flere, hører jeg meget gerne fra dig.

Se oversigt over efterslægten her:

Christen Eriksens efterslægt

Familierelation:

Christen Lauritzen Eriksen(1840-1922)
I
Christense Marie Eriksen
(1881-1924)
I
Johannes Knudsen
(1908-1979)
I
Knudsen-klanen

 

 

Arkivalier:

arkivalier

Aftægtsskøde Dagerhøj 1869
- original.
- tekst.

Ejendomsskøde Dagerhøj 1903
- original.
- tekst.

Billeder:

- Eriksen.
- Dagerhøj.

kontakt